Cenas

Bruģēšanas objekti ir tik dažādi, ka viena kvadrātmetra cena var svārstīties no 30-60 Eiro.

Galvenie cenu noteicošie faktori ir: bruģējāmās platības lielums, esošās grunts sastāvs,

nepieciešamā slodzes izturība, bruģa veids, raksta sarežģītība, objekta attālums no materiālu ražotājiem, tehnikas piekļūšana un reizēm klientu neparastās vēlmes. Zemāk daži piemēri,kuros var redzēt kā mainās kvadrātmetra cena mainot bruģa seguma slodzes nestspēju.

 
 
Cenas BEZ PVN par bruģēšanu: 
                                    no    43.00 EUR/m² mazām slodzēm ja bruģējamā platība ir virs 150m²
                                    no    45.00 EUR/m² vidējām slodzēm ja bruģējamā platība ir virs 150m²
                                    no    47.00 EUR/m² lielām slodzēm ja bruģējamā platība ir virs 150m²
                  no    33.00EUR/m2 lielām slodzēm ja bruģējamā platība ir virs 1000m2
Dotajās cenās iekļauts: 
 
  Bruģis  
  Bruģa atvešana-izkraušana  
  Šķembas
 
  Sīkšķembas izlīdzinošai kārtai  
  Bruģa ieklāšana  
  Traktors zemes darbiem  
Dotajās cenās NAV iekļauti papilddarbi:   
  apmaļu uzstādīšana
(no 10 EUR/m)
  pakāpienu mūrēšana
(~35 EUR/m)
  liekās grunts aizvešana
(~8 EUR/m3)
  salizturīgās kārtas izbūve (no 10 EUR/m3)
  akas vāku uzstādīšana (bez vāka)
(~50 EUR/gab)
  ģeotekstila ieklāšana                     (~1 EUR/m2)
  Ūdens uztvērējs ar uzstādīšanu (~50 EUR/gab)

Lai saņemtu precīzu tāmi tieši Jūsu objektam, droši zvaniet kādam no projektu vadītājiem.

Jūs saņemsiet padomu, ieteikumu un precīzu tāmi bez maksas.