2020.gads
Jaunmārupes parka pārbūves 2.kārta Jaunmārupē, Mārupes novadā (Mazcenu aleja 35e, Jaunmārupe) Reaton, LTD
Celiņa izbūve Mazcenu kapu un Mārupes kapu celiņa izbūve Mārupes novada Dome
Bruģēšanas darbi „Agra”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā Ingleby Dobele Agro 
Bruģēšanas darbi Celtnieku 1A, Olainē, Olaines nov. Pēterkoks
Bruģakmens seguma izbūve un lietus kanalizācijas izbūve Rubeņu ceļš 58, Raudēni, Ozolnieku nov. Dinex Latvia
Gājēju ietves izbūve Rīgas 40 līdz Rīgas 10, Ozolnieki, Ozolnieku nov. Ozolnieku novada pašvaldība
Bruģēšanas darbi Ilūkstes 10, Rīga Baltic Construction Company
Piebraucamā ceļa un autostāvlaukuma izbūve Aviācijas 40A, Jelgava AKG Thermotechnik Lettland
Labiekārtošanas darbi Garozas pamatskola, Garoza, un Skolas ielas 10, Tetele Ozolnieku novada pašvaldība