Cenas

Bruģēšanas objekti ir tik dažādi, ka viena kvadrātmetra cena var svārstīties no 25-50 Eiro.

Galvenie cenu noteicošie faktori ir: bruģējāmās platības lielums, esošās grunts sastāvs,

nepieciešamā slodzes izturība, bruģa veids, raksta sarežģītība, objekta attālums no materiālu

ražotājiem, tehnikas piekļūšana un reizēm klientu neparastās vēlmes. Zemāk daži piemēri,

kuros var redzēt kā mainās kvadrātmetra cena mainot bruģa seguma slodzes nestspēju.

 
 
Bruģēšana maksā no: 
                                         31.00 EUR/m² mazām slodzēm ja bruģējamā platība ir virs 150m²
                                         33.00 EUR/m² vidējām slodzēm ja bruģējamā platība ir virs 150m²
                                         36.00 EUR/m² lielām slodzēm ja bruģējamā platība ir virs 150m²
                      27.00EUR/m2 lielām slodzēm ja bruģējamā platība ir virs 1000m2
Cenas dotas bez PVN otajās cenās iekļauts: 
 
  Bruģis  
  Bruģa atvešana-izkraušana  
  Šķembas
 
  Sīkšķembas izlīdzinošai kārtai  
  Bruģa ieklāšana  
  Traktors zemes darbiem  
Dotajās cenās nav iekļauti papilddarbi:   
  apmaļu uzstādīšana  
  pakāpienu mūrēšana  
  liekās grunts aizvešana  
  drenējošā smilts ar piegādi  
  akas vāku uzstādīšana  
  ģeotekstila ieklāšana  
  Ūdens uztvērēju uzstādīšana
 
 

Lai saņemtu precīzu tāmi tieši jūsu objektam, droši zvaniet kādam no projektu vadītājiem.

Jūs saņemsiet padomu, ieteikumu un precīzu tāmi bez maksas.